تکنولوژی

واکنش کاربران به برگزاری دادگاه دو مفسد اقتصادی

کاربران فضای مجازی، در واکنش به اتهامات رسول سجاد، از مدیران مفسد سابق بانک مرکزی، توئیت‌هایی را در شبکه‌هایی اجتماعی منتشر کردند. منبع برترین ها

بیشتر بخوانید »