تکنولوژی

عصبانیت مهمان شبکه من و تو از عملکرد ایران در ۸ سال دفاع مقدس

عصبانیت مهمان شبکه من و تو در مقابل دفاع نجاح محمدعلی از عملکرد ایران در ۸ سال دفاع مقدس با واکنش کاربران در فضای مجازی همراه بود. منبع برترین ها

بیشتر بخوانید »

واکنش کاربران به عصبانیت مهمان «من و تو» از عملکرد ایران در دفاع مقدس

عصبانیت مهمان شبکه «من و تو» در مقابل دفاع نجاح محمد علی از عملکرد ایران در ۸ سال دفاع مقدس با واکنش کاربران همراه شد. منبع برترین ها

بیشتر بخوانید »