امضای توافق آتش‌بس میان مخالفان سوری در جنوب دمشق
امضای توافق آتش‌بس میان مخالفان سوری در جنوب دمشق