امضای توافقنامه نهایی آشتی ملی میان فتح و حماس/نشست گروه‌های فلسطینی ۲۹ مهر در قاهره
امضای توافقنامه نهایی آشتی ملی میان فتح و حماس/نشست گروه‌های فلسطینی ۲۹ مهر در قاهره